CAMPIONAT CVSKILLS 2020

Després de 2 mesos intensos ja tenim guanyadors dels campionats autonòmics CVSkills, que han tingut lloc en diversos centres educatius repartits en tota la geografia valenciana, des del nord de Castelló (Benicarló) fins al sud d’Alacant (Orihuela).
Com a resultat tenim ja conformat l’equip de CVSkills que ens representarà en els campionats nacionals SpainSkills, que tindran lloc a Madrid a la fi de març de 2022

Después de 2 meses intensos ya tenemos ganadores de los campeonatos autonómicos CVSkills, que han tenido lugar en varios centros educativos repartidos en toda la geografía valenciana, desde el norte de Castellón (Benicarló) hasta el sur de Alicante (Orihuela).
Como resultado tenemos ya conformado el equipo de CVSkills que nos representará en los campeonatos nacionales SpainSkills, que tendrán lugar en Madrid a finales de marzo de 2022.

Transport i Logística

Transporte y logística

Reparació de Carrosseria

Reparación de carrocería

Tecnologia de l'automòbil

Tecnología del automóvil

Pintura de l’automòbil

Pintura del automóvil

Construcció i Instal·lacions

Construcción e instalaciones

Llanterneria i calefacció

Fontanería y calefacción

Instal·lacions elèctriques

Instalaciones eléctricas

Ebenisteria

Ebanistería

Fusteria

Carpintería

Jardineria paisatgística

Jardinería paisajística

Refrigeració i aire acondicionat

Refrigeración y aire acondicionado

Fabricació

Fabricación

Mecatrònica

Mecatrónica

Disseny mecànic-CAD

Diseño Mecánico-CAD

CNC- fresat

CNC-Fresado

Soldadura

Soldadura

Control industrial

Control industrial

Electrònica

Electrónica

Informàtica i Comunicacions

Informática y Comunicaciones

Desenvolupament web

Desarrollo web

Disseny i animació de jocs 3D

Diseño y animación de juegos 3D

TIC-Administració de sistemes en Xarxa

TIC-Administración de sistemas en red

Arts Creatives

Artes creativas

Floristeria

Floristería

Tecnologia de la moda

Tecnología de la moda

Serveis

Servicios

Perruqueria

Peluquería

Estètica

Estética

Fleca

Panadería

Cuina

Cocina

Serveis de Restaurant i Bar

Servicios de Restaurante y Bar

Atenció Sociosanitària

Atención sociosanitaria